9 Temmuz 2014

TARİH     : 09.07.2014
BÜLTEN  : 031 – 2014
KONU      : TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
        
 
 
Değerli Üyemiz,
 
Bildiğiniz üzere 15 Mayıs 2014 tarihinde sektörümüzü de kapsayan “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” yayınlanmıştır.
 
Konuyu incelemek ve sektörümüz adına yapılabilecekleri değerlendirmek üzere bir araya gelen Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Namık Kemal Sönmez, Sn. Yusuf Hikmet Arpacıoğlu ve Sn. Erkan Uçar; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çeşitli görüşmelerde bulunmuşlardır.
 
Yapılan görüşmelerde ele alınan konular aşağıdaki gibidir:
 
Tıbbi Cihaz Denetim Daire Başkanlığı;

 • Tıbbi Cihaz S.R.T. Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

 • Derneğimiz iletişim bilgileri verilerek, sonraki aşamalarda STK olarak iletişimin devam etmesinde mutabık kalındı

 • Tıbbi Cihaz Saha Denetim ekipleri ile Derneğimiz arasında iletişim halinde olunmasında hemfikir olundu

 • Kasım ayına kadarki süreçte Yönetmeliğin üyelerimizce daha iyi anlaşılması ve açıklığa kavuşturulması gereken konuların ele alınması için Birim Yöneticilerinden bir ekibin Dernek Merkezimizde brifing vermesi konusunda fikir birliğine varıldı.

 • UTS (Ürün Takip Sistemi) konusunda ön bilgi alındı. (Yakın gelecekte olması planlanan)

 
Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı;

 • Yönetmelik hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 • Diş Hekimliği Endüstrisi adına STK olarak DİŞSİAD ile görüşmeler başlatılması ve sonrasındaki iletişimin sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

 • Yönetmeliğin sektöre açıklanması, sektörden gelecek istek ve önerilerin bakanlığa iletilmesi konularında bakanlık ile sektör arasındaki iletişimde DİŞSİAD’ın köprü vazifesi görmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

 • Açıklayıcı Kılavuzların DİŞSİAD üzerinden Dental firmalara iletilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

 • İlerleyen dönemlerde yayımlanacak Yönetmeliklerin hazırlık aşamasında DİŞSİAD ile iletişim halinde olunması konusunda fikir birliğine varıldı.

 • Ağız Diş Sağlığı Endüstrisi ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi arasında DİŞSİAD’ın danışmanlık pozisyonu üzerinde prensipte görüş birliğine varıldı.

 
 
Önümüzdeki günlerde siz değerli üyelerimiz ile yönetmeliğin açıklayıcı detaylarını paylaşıyor olacağız. Bu süreçte paylaştığımız bilgiler ışığında açıklanmasını isteyebileceğiniz hususları not etmenizi ve dernek merkezimize ulaştırmanızı rica ederiz. Merkezimize ulaşacak sorularınızı önümüzdeki aylarda yapılacak görüşmelerde açıklığa kavuşturmak ve sizlerle paylaşmak üzere biriktiriyor olacağız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 

Saygılarımızla,
DİŞSİAD
Yönetim Kurulu