9 Ağustos 2017

TARİH     : 09.08.2017
BÜLTEN  : 032-2017
KONU     : TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK     
                   KAPSAMINDA ALINACAK EĞİTİMLERE İLİŞKİN DUYURU
 
Sayın Üyemiz,
 
Hasta sağlığını koruma ve sağlık çalışanının güvenliğini sağlama amacıyla tıbbi cihazların doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” bilindiği üzere 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Tıbbi cihaz sektörünü önemli ölçüde düzenleyen bu yönetmelikte; tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonları ile ilgili işlemlerin yapılma biçimine, kalibrasyon kuruluşlarının çalışma esaslarına, personel niteliklerine, sahip olunan donanımların uygunluğuna ilişkin konulara yer verilmektedir.
 
Yönetmelik ile sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yılda en az bir kez denetimlerine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin eğitim almış nitelikli teknik personel tarafından yapılması da amaçlanmaktadır.
 
Ve bu yönetmelik uyarınca tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek olan kuruluşlar ile bu kuruluşlarda Sorumlu Müdür ve Uzman olarak çalışacak kişiler TİTCK tarafından yetkilendirilecek olup kişilerin TİTCK tarafından yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinden ilgili eğitimleri almaları gerekmektedir.
 
Bu alanda çalışacak kişilerin, Sorumlu Müdür sertifikası ve Uzman sertifikası alabilmesi için aşağıdaki linkte yer alan belgeler ile Eğitim Merkezlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Başvuru yapan kişilerin Yönetmelikte yer alan şartları sağlayıp sağlamadığı ile ilgili kontrol, Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak olup; gerekli şartları sağlamayan kişilerin eğitim programına alınmayacağı bildirilmiştir.
 
Konuyu Bilgilerinize Sunarız.
 
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/vva44o28.pdf
http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625.htm
 
 
Saygılarımızla
DİŞSİAD
Kamu İlişkileri Komitesi