7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Duyuru

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kanun, İndeks, Kanun ile getirilen değişiklikleri gösteren karşılaştırmalı tablo ve Bilgi Notu Ek‘te yer almaktadır. 

DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi

Ekler:
1- Kanun - 7101 Sayılı Icra ve Iflâs Kanununa Ilişkin Torba Kanun
2- B012-2018  - 7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Duyuru
3- Indeks
4- Kanun İle Getirilen Değişiklikleri Gösteren Karşılaştırmalı Tablo
5- Bilgi Notu