7 Ocak 2019

TARİH      :07.02.2019
BÜLTEN   :B023-2019
KONU      :06/02/2019 TARİHLİ 713 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA
 
                                                          
Sayın Üyemiz,
 
Devlete ait üniversitelerin dişhekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
 
 
İskonto oranları:
 
MADDE 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin dişhekimliği fakülteleri ile dişhekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/ 10/ 2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18/01/2019 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ekli cetveldeki gibi belirtilmiştir.
 
                        (2) Ekli cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.
 
MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (2) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 
 
Konuyu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Erkan UÇAR
Genel Sekreter
 
 
 
Ek: 6/02/2019 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı