5 Ocak 2019

TARİH      :05.01.2019
BÜLTEN   :B002-2019
KONU      :Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında

Değerli Üyemiz,

10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bakanlık tarafından yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu uygulama biz ağız diş sağlığı / tıbbi malzeme sağlayıcı firmalar için de geçerli olacaktır.

Yasanın geçici 2. Maddesi'nde "Satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarının 31.03.2019 tarihine kadar tamamlanacağı" belirtilmiş ise de bu tarihten önceki olası denetimlerde herhangi bir ihtilaf yaşanmaması adına firmalarımızda kullandığımız mevcut ödeme kaydedici cihazlara poşetler için gerekli tanımlamaların yapılması önerilmektedir.
 
 Bu kapsamda:
 
•             01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin büyüklüğü ve kalınlığı gözetilmeksizin (üretici- ana firmaların verdiği promosyon olanlar da dahil) talep eden diş hekimlerine, diş teknisyenlerine ve diğer müşterilerinize 25 kuruş karşılığında kasa fişinde / faturada adet belirterek verilmesi,
 
•             31 Mart 2019 tarihinden sonra firmalarımızda sadece barkodlu poşetler kullanılacağından mevcut bulunan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihine kadar tüketilmesi,
 
•             Mevcut uygulamanın yalnızca plastik poşetler için söz konusu olduğu, kağıt ve bez poşetler için geçerli olmadığı,
 
•             Her ayın sonunda müşterilerinizde tahsil edilen her 25 kuruşun 15 kuruşunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü hesabına (Ödeme tarih ve hesap bilgileri Bakanlık tarafından bilahare bildirilecektir.) "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak yatılması gerektiği, plastik poşetlerin ücretsiz teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dâhil edilemeyeceği,
 
•             Plastik poşetlerin ücretsiz verildiğinin tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verileceği,
 
•             Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirilmediği, geri kazanım katılım payının ödenmediği, bu kapsamda yanıltıcı bildirim ve beyanlarda bulunulduğu tespit edilmesi durumunda yasada öngörülen idari para cezalarının uygulanacağının belirtildiği,
 
Hususlarına dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dişsiad

Genel Sekreter
Erkan UÇAR

Ek Linkler:
7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar Duyurusu
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar Detay Duyurusu