30.09.2019

 
 
 
TARİH     :30.09.2019
BÜLTEN  :B063-2019
KONU     :Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik Belgesi Sınavına İlişkin Duyuru
 
 
Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)  tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda ÜTT yeterlilik belgesi eğitimi için İstanbul Ticaret Üniversitesi,  Medipol Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yeniden yetkilendirilmiştir.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm