FAYDALI BİLGİLER

 

Başlık: Firma Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM:Sağlık Bakanlığı


İndirmek için tıklayın  

Başlık: Belge Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM:Sağlık Bakanlığı


İndirmek için tıklayın  

Başlık:  Ürün Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM:Sağlık Bakanlığı


İndirmek için tıklayın  

Başlık:  Tıbbi Cihazların Etiketleri Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM:Sağlık Bakanlığı


İndirmek için tıklayın  

Başlık:  Tıbbi Cihaz Sistemi ve İşlem Paketlerinin ÜTS Kayıtları Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM:Sağlık Bakanlığı


İndirmek için tıklayın 
 

Başlık:  Ismarlama Üretilen Tıbbi Cihazların ÜTS Kayıtları Hakkında Duyuru
İLGİLİ KURUM: Sağlık Bakanlığı 

 


İndirmek için tıklayın 


 

Başlık: TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
İLGİLİ KURUM: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan


 


İndirmek için tıklayın 

 

Başlık:  TİCARETTE TEKNİK ENGELLER İNTERNET SİTESİ
İLGİLİ KURUM: Ekonomi Bakanlığından 

 


İndirmek için tıklayın 

 

Başlık:  Diş Protez Laboratuarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk
Faktörlerinin Araştırılması
İLGİLİ KURUM: T.C. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü

 


İndirmek için tıklayın 

 

Başlık:  SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
İLGİLİ KURUM: T.C. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 


İndirmek için tıklayın 

 

Başlık: HASTANE ROLLERİ
İLGİLİ KURUM: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ 
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 


İndirmek için tıklayın 


 

Başlık: FİNDEKS BİLGİ NOTU
İLGİLİ KURUM: İstanbul Ticaret Odası


 


İndirmek için tıklayın 

 

Başlık: TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ
VE EYLEM PLANI (2017-2021)
İLGİLİ KURUM:T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE
TIBBİ CİHAZ KURUMU

 


İndirmek için tıklayın 

Başlık:  TİCARETTE TEKNİK ENGELLER İNTERNET SİTESİ
İLGİLİ KURUM: Ekonomi Bakanlığından 

 


İndirmek için tıklayın 

Başlık:  TİCARETTE TEKNİK ENGELLER İNTERNET SİTESİ
İLGİLİ KURUM: Ekonomi Bakanlığından 

 


İndirmek için tıklayın