3 Mayıs 2018

TARİH      :03.05.2018
BÜLTEN  : B018-2018
KONU      : Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Yeni Düzenlemeler Hakkında Duyuru
 
 

 
Sayın Üyemiz,
 
Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme uyarınca “Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının döner sermaye
işletmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 2 Mayıs 2018 tarih, 30409 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
İlgili Link;
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180502-3.htm
 
 
Bilgilerinize sunulur.
 
 

DİŞSİAD
Kamu İlişkileri Komitesi