27.12.2019

TARİH     :27.12.2019
BÜLTEN  :B089-2019
KONU     :KVKK Verbis Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi
 
 
Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz gibi KVKK kapsamında verbis sitemine kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bu yıl sonundan itibaren başlayan kayıt zorunlulukları aşağıdaki şekilde ertelenmiştir.
 

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,
uzatılmıştır.
 
Konu hakkında detaylı bilgiye ilgili kurumun internet sitelerinden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti
 
Bilgilerinize sunar işlerinizde başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
DİŞSİAD Yönetim Kurulu