26.03.2019

TARİH      :26.03.2019
BÜLTEN   :B036-2019
KONU      :Brexit'e İlişkin Duyuru
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Ülkemizde faaliyet gösterip Brexit sürecinden etkilenecek tıbbi cihaz firmalarına ilişkin olarak hazırlanan  duyuru ekte sunulmaktadır.
 
Malumları olduğu üzere Tıbbi cihazlar Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde tüm AB ülkelerinde ve ülkemizde malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesine uygun olarak hazırlanmış düzenlemelere uyacak şekilde piyasaya arz edilmektedir. Bu bağlamda AB üyesi ülkeler ile ülkemizde aynı mevzuat hükümleri geçerli olup tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar başta olmak üzere tıbbi cihazlar alanındaki tüm faaliyetler, Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde AB komisyonu nezdinde karşılıklı tanıma esasına göre yürütülmektedir. Bu nedenle, İngiltere’nin 1973 yılında dâhil olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ve bu süreçte AB komisyonu ile yapılacak anlaşmalar, İngiltere’de tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren firmalar ve onaylanmış kuruluşlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ilgili taraflara bilgi vermek amacıyla Brexit ile ilgili süreç ekte özetlenmiştir.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Ek:Duyuru