25 Mayıs 2018

TARİH      :28.05.2018
BÜLTEN  : B026-2018
KONU      : İnteraktif Vergi Dairesinde “7143 Yapılandırma Başvurusu” – “KDV İadem Nerede”  Hizmetleri Hakkında
 
 
Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile alacakların yapılandırılması öngörülmüş olup yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacakların dönemi itibarıyla belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr/) 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Bununla birlikte “KDV İadem Nerede” işlemi ile de KDV iadesinin tüm aşamalarının, mükellefler tarafından on-line olarak takibine imkân tanınmaktadır.
Saygılarımızla,
 

DİŞSİAD
Kamu İlişkileri Komitesi