25 Ekim 2018

TARİH      :25.10.2018
BÜLTEN   :B074-2018
KONU      :KOSGEB Genel Destek Programı Yenilendi
 
 
Sayın Üyemiz,
 
KOSGEB tarafından 2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; KOBİ’lerden gelen talepler üzerine KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bırakmıştır.
Genel Destek Programı kapsamında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek olup, ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programı tamamlanmış olacaktır.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi
 

  İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK
ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000  
 
 
 
%60
 
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
4 Eğitim Desteği 20.000
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000
6 Tasarım Desteği 25.000
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
8 Belgelendirme Desteği 30.000***
9 Test ve Analiz Desteği 30.000
 
(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
 
(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.
 
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu