25 Ağustos 2017

TARİH     : 25.08.2017
BÜLTEN  : 036-2017
KONU     : SGK tarafından ÜTS Hakkında Önemli Duyuru
 
 
 
Saygıdeğer Üyemiz,
 
Bilindiği üzere, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt işlemleri web tabanlı bir sistem olan TİTUBB üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Ancak 04/06/2017 tarihi itibariyle TİTUBB sistemi veri girişleri kapatılarak, 12/06/2017 tarihi itibariyle Ürün Takip Sistemi’ne veri girişi yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sağlık Hizmeti Sunucularının tıbbi malzemelerin satınalma/faturalandırma/inceleme işlemlerinde TiTUBB sistemiyle birlikte ÜTS’yi de kullanmaları gerekmekte olup, yapılan sorgulamada tıbbi malzemenin satın alma tarihinde TİTUBB veya ÜTS’de onaylı olması şartı aranmalıdır. Ancak, TİTUBB’ta yer alan SGK onay durumunun kaldırılması sonucunda ayakta tedavilerde kullanılan malzemelere (EK-3C Listeleri) ilişkin, 01.12.2015 tarihinden sonra yapılan faturalandırılma işlemlerinde yalnızca Sağlık Bakanlığı kaydı aranmaya başlanmış olup söz konusu malzemelerde MEDULA sistemi üzerinden eşleştirme şartı aranmamaktadır.
 
Söz konusu sorgulamalar 
https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/
https://titubb.titckgov.tr/
https://utsuygulama.saglik.gov.t/UTS/vatandas#/vatTibbiCihazListele
internet adreslerinden yapılmalıdır. 
 
 
Bilgilerinize önemle duyurulur.
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla
DİŞSİAD
Kamu İlişkileri Komitesi