23.07.2019

TARİH      :23.07.2019
BÜLTEN   :B054-2019
KONU      :Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinin Test, Kontrol ve Kalibrasyon Sorumlu Müdür alanında ve Uzman yetki gruplarında tavan ücretinin hesaplanma yöntemi ve 2019 yılı ikinci altı aylık eğitim programı için kişi başına ödenecek tavan ücretlerine ilişkin tablonun yer aldığı duyuru metni ekte yer almaktadır.
 
Bilindiği üzere; “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik uyarınca tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinden ilgili eğitimleri almaları gerekmektedir.  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, 2019 yılı ikinci altı aylık dönem için kursiyerden alınacak eğitim ücreti tavan fiyatı ders saati başına 34,61 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir. 
 
Ders saati ücreti, 250 (2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Doçent ek ders ücreti göstergesi) ile 0,138459 (2019 yılı ikinci altı aylık memur maaş hesaplamalarında kullanılan aylık katsayısı) çarpımıdır. Katılımcıların eğitim https://www.hmb.gov.tr/bumko-maas-istatistikleri-verileri programları için kişi başına ödeyecekleri eğitim tavan ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

Test, Kontrol ve Kalibrasyon Eğitim Programı Ders Saati Eğitim Ücreti (TL)
Sorumlu Müdür Eğitimi 40 1.384,40
Elektro Cerrahi Sistemleri Uzmanı Eğitimi 32 1.107,52
Elektro Terapi Sistemleri Uzmanı Eğitimi 32 1.107,52
Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Uzmanı Eğitimi 48 1.661,28
X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Uzmanı Eğitimi 80 2.768,80
Solunum Sistemleri Uzmanı Eğitimi 40 1.384,40
Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Uzmanı Eğitimi 32 1.107,52
Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir, Kuvvet
Uzmanı Eğitimi
56 1.938,16
Tablo: 2019 yılı ikinci altı aylık dönemde eğitim programı için kişi başına ödenecek tavan eğitim ücretleri
 
Temel teorik eğitimler, tüm yetki gruplarında ortak olup 16 saatlik bir süreye karşılık gelmektedir. Bu eğitimleri en az bir defa başarıyla tamamlamış katılımcılar diğer yetki gruplarında alacakları eğitimlerde temel teorik eğitimini almak zorunda olmayıp bu durumda Eğitim Merkezleri eğitim programı ücretlendirmelerinden 16 saatlik temel teorik eğitim ücreti olan 553,76 TL lik bedelin, eğitim ücretinden düşülmesi hususunda;
Gereği saygı ile arz olunur.
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu


EK:
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Eğitim Tavan Ücreti Duyurusu .pdf (383 KB)