23 Mart 2018

TARİH     :21.03.2018
BÜLTEN  : B011-2018
KONU      : 2018 yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödenmesi Hakkında Duyuru
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı Birimince yayınlanan duyuruda ilgili “Usul ve Esas Yönetmeliğinin” “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri uyarınca kuruma 01.04.2018 gününe kadar “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” nin ödenmesi talep edilmektedir. Konuyla ilgili bakanlık tüm firmalara e-posta atıldığını belirtmekte ise de, elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmaların ekteki duyuruda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecekleri ifade olunmuştur.
 
Muhtemel bir bilgi eksikliği nedeniyle haber edinememiş olabileceği göz önüne alınarak, yıllık aidat ücretini 01.04.2018 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme dekontunun bir suretini örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde SGK’ya göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodlarının 01.07.2018 tarihi itibariyle pasife alınacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize önemle duyurulur.
 
Ekler:
1.- Bakanlık duyurusu
2.- Dilekçe Örneği
3.- Bakanlıkça belirlenen Usul ve Esaslar (Madde – 7)
 
 
 
 
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi