22 Ocak 2009

22 Ocak 2009

BÜLTEN : 07/09

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden gelen talep üzerine, TDB tarafından Haziran 2009’da yapılacak kongre/sergi ve EDAD tarafından  yapılacak sergi ilgili Ankara Dişsiad temsilcilerinin de katılımıyla toplantı yapılmıştır.

Bu toplantıda,ekonomik kriz nedeni ile bu serginin iptal edilmesini talep etme yönünde karar çıkmıştır.

Yönetim Kurulu bu hususu TDB ve EDAD yetkilileri ile görüşmek üzere yetkilendirilmiştir.

Durumu bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Ferizan PEKER                               Kemal ESTİ
DİŞSİAD                                         DİŞSİAD Ankara Şube
Genel Başkanı                                Başkanı