19 Ocak 2017

TARİH : 19.01.2017
BÜLTEN : B006-2017
KONU : Ürün Takip Sistemi (ÜTS) konusunda acilen yapılması gerekenler hk.

Sayın Üyelerimiz,

Dişsiad olarak T.C. Sağlık Bakanlığında yapılan ve UBB’den ÜTS ye geçiş ve geçiş esnasında yapılanlar, yaşanılan sıkıntılar ve ne şekilde yol alınması gerekliliği konusunda toplantıya iştirak edilmiştir.
 
T.C. Sağlık Bakanlığında TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) gerçekleşen tıbbi cihaz sektör toplantısında öne çıkanlar aşağıda maddeler halinde görüşünüze sunulmuştur.

1) Bilindiği üzere TİTUBB sisteminin yerini alacak olan ÜTS (Ürün Takip Sistemi) önümüzdeki aylarda tam olarak aktif olacak ve devreye girecektir. ÜTS kaydı olmayan hiçbir ürünün yasal olarak satışı yapılamayacaktır.
2) Tüm üreticiler, ithalatçılar, ara satıcılar ve son kullanıcılar da yasa gereği ÜTS sistemine tabi olmak zorundadırlar. ÜTS’ ye kayıt olabilmek için tüm firmaların bayiler de dahil Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Belgesi bulunmak zorundadır. Bu nedenle yasal Tıbbi Cihaz Satış Merkezi niteliği kazanmamış firmaların acilen belgelerini edinmesi gerekmektedir.
3) Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Belgesi bulunan üye firmalarımız ÜTS (Ürün Takip Sistemi) aktivasyonu yapabilmek için bağlı bulundukları ticaret odasından öğrenerek önce MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) (Bkz. Web sitesi: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Login/tabid/110/Default.aspx?returnurl=%2f ) edinecektir. İkinci aşamada ise firmaların Mesul Müdür'ü “ÇKYS şifresi almak istediğini” dile getiren bir e-postayı altına ismi – soy ismi ve firmasının adını ekleyerek, bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü, Tıbbi Cihaz Dairesinin resmi e-posta adresine atacaktır. ÇKYS Kullanıcı adı ve parolası e-posta ile firmaya bildirilecektir. Bir örnek olarak; İstanbul’daki DİŞSİAD üyesi firmalar, “ İstanbul.tibbicihaz@saglik.gov.tr “ e-posta adresine başvuru yapacaklardır. İstanbul İçin ilgili birimin web adresi  ise şu linktedir: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/bmed/iletisim.asp firmaların böylelikle ÜTS aktivasyonunu (Detaylar için bkz. Web sitesi https://utsaktarim.saglik.gov.tr/UTS/#/giris) yapmaları mümkün olacaktır.
4) ÜTS sistemi tam olarak açılıp mevcut TİTUBB sayfası kapatılıncaya kadar tüm yeni girişler ve güncellemeler mevcut TİTUBB sisteminden yapılacak olup kayıtlarınız ÜTS’ de tam olarak aktive olduğunda otomatik olarak aktarılacaktır. Bununla beraber ÜTS pratik edinme amaçlı test uygulamalarına açık olacaktır.
5) ÜTS’ de 232 ile başlayan geçici barkodlar aktarılmayacak olup geçici barkodlarınız mevzuata uygun EAN-13 veya HIBC barkodlarla değiştirilmelidir. Bu konuyla ilgili ihracatçı firmanızdan barkod numaralarını talep edebilirsiniz. İhracatçı firmalardan barkod temin edilemediği durumlarda TOBB’ dan temin edilebileceği önerilmektedir.

Önemle bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
DİŞSİAD Yönetim Kurulu