19 Aralık 2016

TARİH    : 19.12.2016
BÜLTEN : 053-2016
KONU      : MERSİS VE TİTUBB ruhsat numaraları 

Değerli üyemiz,
Bildiğiniz gibi T.C. Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz sektörü için çıkarmış olduğu yönetmelikler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler olmakta ve bizler de kademeli olarak uyum sağlamaktayız.
Yürürlüğe giren yönetmeliklere istinaden çeşitli ruhsat ve evraklar da beraberinde gündeme gelmektedir. Bu bağlamda sahada yapılan denetlemelerde kolaylık olması açısından ve bu evraklara sahip olan firmaların ayrışmasını sağlamak için firmalarınızın; 
• MERSİS numaralarına ve 
• Tıbbi Cihaz Ruhsat Numaralarına 
faturalarınızın üzerinde yer verilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Ayrıca bizler açısından da son kullanıcı diyebileceğimiz; sağlık profesyonelleri olan diş hekimlerimizin ve teknisyenlerimizin nezdinde farkındalık oluşturması açısından da fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.
 Bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla,
DİŞSİAD
Yönetim Kurulu