18 Aralık 2017

TARİH     : 18.12.2017
BÜLTEN  : 049-2017
KONU     : TIBBİ CİHAZ ALIMLARINDA YERLİ ÜRÜNLERİN TEŞVİKİ HAKKINDA
           
Sayın Üyemiz,
 
 
15/12/2017 tarihli ve 4517 sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile; Sağlık Bakanlığının  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Tıbbi Cihaz Alımlarında Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hakkında 2017/5 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunulur
 
 
Saygılarımızla,
 
 
Kamu İlişkileri Komitesi
Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları DerneğiSAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 
Bakanlığımız Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Tıbbi Cihaz Alımlarında Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hakkında Genelge
Genelge 2017/5
 
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK), sağlık endüstrileri alanındaki yatrrrm, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel kesimle diyalog gibi hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme ve koordine etmeye ilişkin faaliyetleri yürütmektedir. SEYK tarafindan tıbbi cihaz a|anında yapılan çalışmalar doğrultusunda ilk planda yüksek teknolojili görüntüleme cihazları MR, BT, USG, dijital röntgen, hasta başı monitöründen başlanarak sarf malzemeleri ve cerrahi el aletlerini de kapsayacak şekilde tıbbi cihaz yerelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların verimli bir şekilde devam edebilmesi, ihtiyaç planlarının etkin bir şekilde yapılabilmesi ve bu çalışmalar kapsamında tedarik planlarında büyük değişiklikler yaşanmaması için bu süreçte alım yapan idarelerce ihtiyaçların düşük hacimli alımlar ile karşılanması ve yüksek hacimli alımlardan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nıJın201711 sayılı genelgesinde tarif edilen "Tıbbi Cihaz Daimi Özel ihtisas Komisyonu" tarafindan alınacak kararlar da bu minvalde değerlendirilecektir. Alım süreçlerinde ürün ile ilgili Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz kayıt sistemleri (TiTUBBruTS) bilgi bankalarında yapılan sorgulamalarda menşei ülkesi Türkiye olan imal ürünler idarelerce öncelikli olarak tercih edilmelidir. Satın alma şartnamelerine, imal ürünleri ihale dışı bırakacak ve belirli ürünleri işaret edecek maddeler konulmamalıdır.
Hasta ve kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla, tıbbi cihazların kullanımı esnasında meydana gelen olumsuz olaylar Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmelidir. Ayrıca satın alma şartnamelerine, cihazda olumsuz olayın meydana gelmesi halinde yerine ikame cihaz bırakılması veya ilgili hizmetin teminine ilişkin madde ilave edilmelidir.
Ayrıca TiTUBBruTS'de, Yerli Malı Tebliği'nde beliıtilen Yerli Malı Belgesi'ne sahip olan ürünler için 4734 sayılı Kanun'un 63 üncü maddesine göre tıbbi cihaz a|ım ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine o%15 oranında fiyat avantajı uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                                                                                                           Dr. Ahmet DEMiRCAN
                                                                                                                                                                                                                                        Bakan
 


DAGITIM Gereği:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü