17.06.2019

TARİH      :17.06.2019
BÜLTEN   :B049-2019
KONU      :Kambiyo Vergisine İlişkin Karar Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.
 
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
İhracatçıların döviz alımlarına ilişkin olarak Kambiyo vergisine ilişkin karar Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine üye olan ihracatçımız  döviz alımlarında binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecektir.
 
Karar: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190617-1.pdf
 
Saygılarımızla,
 
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu