17.09.2014

TARİH    : 17.09.2014
BÜLTEN : 036-2014
KONU     : TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİDeğerli Üyemiz,
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-10 uncu maddesi ve 2/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanan Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Yönetmeliği 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe www.dissad.org.tr web sitemizin "Bilgi Bankası" içerisinde yer alan “Kanun ve Yönetmelikler” sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları hakkında kılavuzlar ve başvuru formlarının oluşturulması için çalışmalar devam etmekte olup konunun www.titck.gov.tr internet adresinden takip edilebileceğini ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi hususunda uhdenizde konu ile ilgili birim ve personelin bilgilendirilmesini tavsiye ederiz.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.Saygılarımızla,
DİŞSİAD
Bilişim Komitesi Adına
Erkan UÇAR