15 Şubat 2019

TARİH      :15.02.2019
BÜLTEN   :B024-2019
KONU      :Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 sayılı Genelge
 
           
                                              
Sayın Üyemiz,
 
Sağlık hizmet sunucularındaki satış sonrası bakım-onarım işlemine tabi tıbbi cihazların teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev yapan ilgili teknik personelin Sağlık Bakanlığımızın veri tabanında kayıtlarının yapılması ile tıbbi cihazların teknik servis hizmetlerinin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Bu minvalde ilgili faaliyetleri yürüten teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlarının yapılması zorunlu hale gelecektir.
Ayrıca bu Genelge kapsamında yer alan işlere konu hizmet alımlarında, hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcıları ile ilgili teknik personelin ÜTS kayıt sisteminde kayıtlı olma şartı aranacaktır.
Bu doğrultuda 01/03/2019 tarihi itibariyle bahsi geçen kayıtlar, ÜTS kayıt sistemine yapılmaya başlayacaktır. Bu tarihten itibaren tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin ÜTS'ye kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili kayıt bilgilerinin güncel tutulması zorunlu olup bahse konu hizmet alımını yapacak olan sağlık hizmet sunucuları ilgili teknik servis hizmetini, 01/07/2019 tarihinden itibaren yalnızca ÜTS'de kayıtlı tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarından ve ilgili teknik personelden alacaktır.
 
 
 
Saygılarımızla,
DİŞSİAD Yönetim Kurulu