14.05.2019

TARİH      :14.05.2019
BÜLTEN   :B044-2019
KONU      :TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM, TANITIM YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA DUYURU
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili TİTCK tarafından mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda  TİTCK tarafından “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
 
Ek’te; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı,  Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.
 
İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, Görüş Formunu doldurarak 09/06/2019 tarihi mesai bitimine kadar sum@titck.gov.tr ve dissiad@dissiad@org.tr adresine iletebilirsiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu
 
 
 
EK:
 
1- Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı
 
2- Görüş Formu”