11 Ocak 2019

TARİH      :11.01.2019
BÜLTEN   :B006-2019
KONU      :10’dan fazla çalışanı bulunan Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan İşyerlerine Teşvik        
                  Hakkında
 
 
Sayın Üyemiz,

31.12.2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ'de; 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu kapsamındaki "Çok Tehlikeli ve 10'dan fazla çalışanı olan İşyerleri" için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 4. Üncü maddesi gereğince; üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinin usul ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile ilgili olarak; Tebliğ'in Kapsamı, Teşvikten Yararlanma Şartları ve Çalışan Sayısının Hesaplanması, Yararlanmaya esas üç yıllık süre şartları, Teşvikten Yararlanma süresi, Başvuru, Uygulama ve Son Verme Halleri, Teşvik Tutarı, Teşvikten Yasaklama, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine Dair Yükümlülükleri içeren İstanbul Ticaret Odası tarafından Bilgi Notu hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır.        

Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu


BİLGİ+NOTU-ÇOK+TEHLİKE+İŞYERİ+İŞSİZLİK+SİGORTASI+PRİM+TEŞVİĞİ.docx (1)
Çok+Tehlikeli+İşyeleri
TEBLIG-31+Aralik+2018+PAZARTESI (1)