11.11.2019

TARİH     :11.11.2019
BÜLTEN  :B072-2019
KONU     :İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında
 

Sayın Üyemiz,

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 11 Kasım 2019 Tarihli ve 30945 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Karara göre;
 
Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek.
 
Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek.
 
Konu bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191111-9.pdf