DİŞSİAD 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Derneğimiz 10.Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı gereği 22 Ekim 2019 Salı günü Saat 18:00’de Ottoman's Life Hotel Deluxe / Mollagürani Mah. Mollagürani Cad. No: 8/16 Fatih -İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.Toplantı 05 Kasım 2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

   
TOPLANTI GÜNDEMİ
1) Açılış
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Genel Kurul Gündeminin Okunarak Onaylanması
5) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
7) Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Onaylanması
8) Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Oylanması
9) Seçimler
10) Dilek ve Temenniler
11) Kapanış


 

Saygılarımızla,


Ali ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı