10 Ağustos 2016

TARİH     : 10.08.2016
BÜLTEN  : 040-2016
KONU      : D-8 TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI HAKKINDA
 
Sayın Üyelerimiz,
 
Bakanlıktan gelen ekli yazıdan anlaşılacağı üzere, ülkemizin önderliğini yaptığı, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’ın katılımlarıyla oluşan, daimi sekretaryası İSTANBUL’da bulunan “D-8 Teknoloji ve İşbirliği Görev Gücü” firmanızın ürünler ve ihtiyaçlar bazında sunumlar gerçekleştirebileceğiniz ve platform mensuplarıyla, konuk ülkelerden gelen yetkililerle bire bir görüşmeler yapabileceğiniz oturumlara iştirak edebilmeniz anlamında sizlere yeni fırsatlar sunabilecektir.
 
Bu bağlamda üretim ya da yatırım yapmayı düşünen üyelerimizin bakanlığın etkinliğine alaka gösterebileceği düşünülmüştür. Derneğimiz Kamu İlişkileri Komisyonundan 2 üyenin de iştirak edeceği bu buluşmaya (1-2 Eylül 2016 Ankara Bilkent Otel) katılmak isteyenlerin yönetici / uzman düzeyinde mensuplarının isimlerini ivedilikle derneğimize bildirmeleri rica olunur.
 
EK: 1 (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’DAN GELEN YAZI)
 
Saygılarımızla,
DİŞSİAD
Yönetim Kurulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayın Yetkili;
 
Bilindiği üzere D-8 (Gelişen Sekiz Ülke) 15 Haziran 1997 tarihinde, ülkemiz önderliğinde Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’ın katılımlarıyla kurulmuş olup, daimi sekretaryası İstanbul’da bulunmaktadır. Kuruluş ülkelerin karşılıklı ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmayı, uluslararası düzeyde ise karar alma süreçlerine katılımı arttırarak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Bu kapsamda 2008 yılında D-8 Teknoloji İşbirliği Görev Gücü kurulmuş olup Görev Gücü’nün 4. Toplantısının TÜBİTAK ev sahipliğinde 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde arasında Ankara Bilkent Otel’de düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu toplantıda “Sağlık Hizmetleri” teması kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ulusal dijital stratejilerin benimsenmesi ve teşvik edilmesi, sağlık sisteminde yüksek kalitede geniş bağlantıya odaklanılması, hastalıkları izleme ve önlemede hastaların aktif rol almasının sağlanması konuları ele alınacaktır. 
 
Toplantıya D-8 ülkelerinden kamu kurumu, akademi ve özel sektörde görevli yönetici/uzman düzeyinde geniş bir katılım hedeflenmektedir. Katılımcıların, kendi kurum/kuruluşları veya ürün ve ihtiyaçları hakkında sunumlar gerçekleştirecekleri ve birebir görüşmeler yapacakları oturumlar düzenlenecektir. Kendi kuruluşlarını veya ürünlerini tanıtmak isteyen özel sektör katılımcıları için tanıtım masaları da açabilecektir.
 
Bu bağlamda anılan etkinliğe “Sağlık Hizmetleri” teması kapsamında katılım sağlayabilecek ilgili kuruluşların en geç 10.08.2016 tarihine kadar katılım sağlayacak personellerin iletişim bilgilerini uidb@tubitak.gov.tr ve uidb@titck.gov.tr adreslerine e-posta yoluyla bildirmesi gerekmektedir. 
 
 
Detaylı bilgi için; www.developing8.org/​
 
 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:5 Kat:7 
0 (312) 218 31 89
Çankaya / ANKARA