09 Temmuz 2009

09 Temmuz 2009

BÜLTEN : 18/09

Sayın Üyemiz,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2690 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda, bu kurumdan alınan radyasyon güvenliği yönetmeliği hükümleri uyarınca genel ithalat kapsamında ithal edilen X-ışını tüpü, X-ışını yedek aksamı ve X-ışını cihazları; sadece Atom Enerji Kurumuna kullanma ve bulundurma lisansı başvurusunda bulunmuş veya bu lisansa sahip kişi ve kuruluşlara satılabilmektedir.

Ürün portföyünde bulunan tüm Periapikal ve Panoramik röntgenlerin satışını yapacak olan üyelerimiz veya diğer firmaların  Atom Enerjisi Kurumundan X-IŞINI CİHAZLARI SATIŞ LİSANSI almak zorunludur.Bu cihazları Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı (Ruhsat) almış kişi ve kuruluşlara satışını gerçekleştirmek zorundadır.Yani üye firmalarımızın veya başka bir satıcının bu lisansa sahip olması gerektiği gibi satışı yapacağı hekimin veya kuruluşun da bu lisansa sahip olması gerekmektedir.Atom Enerjisi Kurumu zamanla bu isimleri satış yapan firmalardan isteyecektir.Kurum da bu isimler üzerinden denetimini gerçekleştirecek ve kovuşturma sonucunda lisansı ve ruhsatı olmayan kurum veya hekime, ayrıca o kurum ve hekime satış yapan firmaya da Türk Ceza Kanununun 172.maddesini uygulayacaktır.Siz üyelerimizin herhangi bir cezaya maruz kalmamamız için en kısa zamanda bu lisansı edinmeniz gerekmektedir.

Ayrıca Periapikal ve Panoramik röntgenlerin ithalatını ve satışını yapan firmalar bünyelerinde bu ürünlerinin teknik servisini verecek bir kişiyi atayarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na ek bir protokol ile ismini bildirmek zorundadır.Daha ayrıntılı bilgiyi www.taek.gov.tr adresinden görebilirsiniz.

Hekimlerimiz bahsi geçen bu lisansa 250TL ödeyerek sahip oluyorlardı.Ayrıca kurum çıkardığı bir tebliğle bu rakamı 1.350TL’ye çıkartmıştır.Atom Enerji Kurumunun bu talebi üyelerimizin satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir.TDB ve Atom Enerji Kurumu nezdinde derneğimiz gerekli iyileştirme çalışmaları yapmaktadır, girişimlerde bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek 1  : Türkiye Atom Enerji Kurumundan gelen yazı

Saygılarımızla,
Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU
Genel Sekreter