04.09.2019

TARİH      :04.09.2019
BÜLTEN   :B060-2019
KONU      : 'Kamu Desteklerinden Nasıl Faydalanırız ?'  Bilgilendirme Semineri
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliklerinin temelini, akademide üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılması oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyede oldukları görülmektedir.

Bununla birlikte, günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorlamaktadır. Bu noktada bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, 18 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında “Kamu Desteklerinden Nasıl Faydalanırız?”  konulu seminer gerçekleştirilecektir. Programı ekte yer alan seminerde Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Yapılanması ve hedefleri, TÜBİTAK ve Teknoyatırım Fonları, TÜR Belgesi ve faydaları, Ar-Ge Merkezleri ve yerinde Ar-Ge kavramı konuları ele alınacaktır.

18 Eylül 2019 Çarşamba günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası (Eminönü Merkez Bina) 5. Kat Fuaye’de düzenlenecek söz konusu seminere katılmak istemeniz halinde aşağıda yer alan formu 16 Eylül 2019 tarihine kadar doldurmanız rica olunur.  

Saygılarımızla,
DİŞSİAD Yönetim Kurulu

https://forms.gle/9wVNGnKUHTJJW3VXA