02 Kasım 2010

02 Kasım 2010

BÜLTEN  : 20 / 10
KONU      : İDEX 2012 Ödeme Planı

Sayın Üyemiz,

11.Uluslararası Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı 05-08 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul CNR EXPO – Yeşilköy de gerçekleşecektir.

CNR Fuarcılığın ödeme koşulları aşağıdaki gibidir.

a) Fuar katılımı için yapılan sözleşmenin düzenlendiği tarihteki T.C.Merkez Bankası Efektif Satış Kuru geçerlidir. TL'ye çevrilen Fuar Katılım bedellerinin %20’ si, sözleşme tarihinde nakden tahsil edilir. Kalan bedelin %80’i fuar tarihinden önceki yılın sonuna kadar eşit olarak hazırlanacak vadeli çekler ile sözleşme anında tahsil edilecektir.
b) Fuar katılımı için yapılan sözleşme tutarının %20 'si nakden tahsil edilir. Bu bedelde sözleşmenin düzenlendiği tarihteki T.C.Merkez Bankası’nın Efektif Satış Kuru geçerlidir. Kalan bedelinin %80’nin Euro kuru 2012 Ocak ayında TL' ye sabitlenerek Ocak 2012 – Şubat 2012  ve Mart 2012 aylarına eşit olarak hazırlanacak vadeli çekler ile Ocak ayının ilk haftasında tahsil edilecektir.


Saygılarımızla,
Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU
Genel Sekreter