​TİTCK Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısı

Sağlık bakanlığında yapılan toplantının bu seferki bacağına Dişsiad' ı temsilen Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Hikmet Arpacıoğlu, Kamu Komitesi üyesi Sayın Selami Yaman ve Genel Koordinatörümüz Sayın Gökhan Çervatoğlu katıldılar.

 
Toplantıda bu defa İzmir Aliağa’dan konuklar vardı. Yerlileştirme projeleri üzerinde duruldu. PETKİM Firmasının sektörümüzün tedarik ettiği petrokimya türevi tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığı azaltmak, maliyetleri daha aşağılara çekebilmek için salondaki STK’lar ile fikir alışverişinde bulunuldu. PETKİM’de Türkiye’de üretilmesi olası her türlü numunenin analiz edilip, sürdürülebilir doğru modellerle granül dahil her türlü mamulün üretilebileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda PETKİM Petrokimya Tesisleri’nin ziyaret edilebileceğinin gündeme gelmesi münasebetiyle Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Ali Sait SEPTİOĞLU Nisan Ayı için ziyarette bulunmak isteyen STK temsilcilerinin kurumla temasa geçmesini istedi.
 
PETKİM yetkilileri sektörün istifadesi için, detaylı bilgi ve temas kurulmak üzere şu e-posta adreslerini de verdiler: imetecankaya@petkim.com.tr, acercioglu@petkim.com.tr, mcetinkaya@petkim.com.tr, fesenol@petkim.com.tr
 
Tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı toplantıda Allo Greftlerin ÜTS’ye uyumluluğu, Tıbbi cihazların ilaçtan ayrıştırılması vb. diğer gündem maddeleri katılımcılarla istişare edildi. Diğer yandan Tıbbi Cihaz, Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırma Dairesi Birim Sorumlusu Sayın Asım HOCAOĞLU  93/42/EEC - EUR-Lex Medikal Direktifleri konusunda önümüzdeki 3 yıllık dönemde sektörü nelerin beklediğiyle ilgili bir sunum yaptı.
 
Toplantının son gündem maddesi ise ÜTS aktivasyon sürecinde gelinen son noktaydı. Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanı Ersen Ünsal MERSİS’te yaşanan sorunların çözümü için TUBİTAK ve diğer bakanlıklar ile yürüttükleri çalışmalar hakkında güncel bilgiler paylaştı.