​“TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEKMİ……???”

“TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEKMİ……???”
 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Revizyon toplantısı 30 Nisan 2015 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özkan ÜNAL başkanlığında gerçekleştirildi.
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Daire Bşk. Yrd. Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU ile Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanı Ersen ÜNSAL ın hazır bulunduğu toplantıda tıbbi cihaz sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları da yer aldı.
Ağız ve Diş Sağlığı Sanayicileri Sektörünü temsilen, DİŞSİAD adına Kamu İlişkileri Komitesi üyeleri; Yönetim Kurulu Üyesi Erkan UÇAR ve İdari Koordinatör Ahmet ÖZALTINKOL da toplantıda hazır bulundu.
Kurum Başkanı Özkan ÜNAL Bey in hoş geldiniz sunumunun ardından sektörün yönetmelik ile ilgili dile getirmek istediklerini değerlendirmek üzere sektör temsilcilerine tek tek söz verdi, toplantıya katılımın oldukça yoğun olması dikkatlerden kaçmadı.
Sağlık sektörü ile birlikte halk sağlığını yakından ilgilendiren konuya sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda yenilenmesine hassasiyet ile yaklaşılması takdirle karşılandı.
2014 Nisan ayında yürürlüğe giren ve sektörde önemli değişiklikleri beraberinde getiren yönetmeliğe iyileştirmeler ve geliştirmeler yönünde talepler;
*Sorumlu Müdür, Satış Reklam ve Tanıtım ve Klinik Destek eleman özelliklerinde yer alan çalışma
sürelerindeki “kesintisiz” ibaresi ile “1-2 yıl” süre şartının gözden geçirilmesi,
*Geçici maddede yer alan ve eski firma olma şartında istenen (belediyeden alınan) işyeri açma ve
çalıştırma ruhsatı belgesi şartını tekrar gözden geçirilmesi,
*Cezai şartların (firma kapama) yeniden düzenlenmesinin gözden geçirilmesi,
*Personel değişikliklerindeki bildirim sürelerinin uzatılması yönündeki düzenlemenin gözden
geçirilmesi,
*Profesyonel kullanıcıya hazırlanan dergi vb. mecralar üzerinden yapılan reklam kurallarının sektörel
farklılıklara istinaden gözden geçirilmesi,
*İnternet ve sosyal medya üzerinden profesyonel kullanıcılara yönelik reklam ve tanıtım yapılabilmesi
yönünde yönetmelik maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi,
*Sorumlu Müdürün tam gün şirkette bulunma şartının yeniden gözden geçirilmesi,
*Satış merkezinin tanımının yeniden gözden geçirilmesi
olarak gündeme geldi.
Toplantının sonunda, bahsi geçen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, yönetmeliğin sektörün ihtiyaçlarını ve halk sağlığını olumlu yönde iyileştirmesi açısından nasıl yol izleneceği konusunda görüş alış verişinde bulundu. Sonuç olarak sektör temsilcilerinden oluşturulacak bir ekip ile bakanlık yetkililerinin revizyonun üzerinden geçebileceği bir ekip kurması ve yönetmeliğin halk sağlığına daha yararlı hale getirmek için çalışılması benimsendi. Bununla birlikte yönetmeliğin uygulanması için öngörülen son tarihinin değiştirilmemesinin halkın daha kaliteli hizmete ulaşması açısından daha yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Derneğimiz,  Kamu İlişkileri Komitesi üyesi Erkan Uçar’ın toplantı hakkındaki görüşlerini vedeğerlendirmelerini sorduğumuzda, kendisi; Firmaların ivedilikle süre geçirmeden başvurularını, eksikleri de olsa yapmaları gerektiğine değindi. Şöyle ki “Sağlık bakanlığı birimlerinin iyi niyetle yapıcı tutumlarına karşılık firmaların da gerekeni yapmasının halk sağlığı açısından kaliteli hizmeti geciktirmemek için faydası olacağı kanaatindeyim. Bugünkü toplantının halk sağlığı için önem arz eden yönetmelik ve tarafları olarak sağlık bakanlığı ve sanayi sektörünün yapıcı adımlar attığı ve yönetmeliğin gelişimi konusunda hem fikir olunduğunu görmek memnuniyet vericiydi. Oluşturulacak komisyon ile yönetmeliğin herkes için daha da verimli hale getirileceğine inancım tamdır.” dedi.
 

İlgili Haberler