​Erol Soydan Onur Diş Deposu Firma Sahibi

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle başlayan firma ruhsatlandırma süreci dental sektöre ne gibi faydalar getirecek, süreç bittiğinde sektörde gerçekleşecek kazanımlar nelerdir?


İlgili yönetmeliğin ağız ve diş sağlığı sektörümüze olan katkıları daha ilk günden itibaren kendini hissettirmiştir. Gerek imalatçı, gerek ithalat ve ihracatçı ve gerekse de satıcılar olarak sektörümüzü disipline ederek tüm sektör çalışanlarını daha kaliteli bir çalışmaya teşvik etmiştir.

Yönetmelik ile elde ettiğimiz yetki ve yeterlilik belgeleri bu güne kadar diğer birçok sektörde de olduğu gibi sektörümüzde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmıştır. Bu belgeler doğrudan çalışan personel kalitesini önemli ölçüde yukarılara taşımıştır. Satış merkezi oluşumlarının üzerine yapılan düzenlemeler ile vizyonumuza yepyeni bir boyut kazandırılmıştır. Hekimlerimize, yetkili firma ve personel olarak verdiğimiz hizmetler olası tüm olumsuz uygulamalara engel olmaktadır.

İlgili yönetmelik ile birlikte ürün kontrol ve takip sistemleri üzerine yapılan düzenlemeler hepimizin malumudur. Katıldığımız çalıştaylarda yapılan görüş alış verişleri sonucunda dental sektöründe hijyen-kalite-doğru ürün ve doğru personel kavramları en üst düzeyde ele alınarak hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine tartışmasız katkılar sağlanmıştır.

Sonuç olarak sektörümüze disiplin, hijyen, kalite, bilinç ve daha üretken bir çalışma platformu kazandıran bu uygulamalar ağız ve diş sağlığı adına çok önemli bir kazanım olmuştur.