​Erhan Erkalan DUAL DENTAL İşletme Direktörü

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle başlayan firma ruhsatlandırma süreci dental sektöre ne gibi faydalar getirecek, süreç bittiğinde sektörde gerçekleşecek kazanımlar nelerdir?


Bu değişim, firmaların yapılarını güçlendirecek. Ürünlerin doğru tanıtılması çok önemli bir konu. Bu süreçte personel de eğitileceği için daha fazla donanıma sahip olacaklar. Bu sayede doktorlarımıza giden bilgi akışının da daha doğru ve güvenli olacağına inanıyorum. Sektör, bu yenilemeler dâhilinde eksiklerini tamamlayıp gerekli değişiklikleri yapacak. Böylelikle sektördeki çıta da yükselmiş olacak.