​Alin Kuyumcu MEDİFARM Firma Sahibi

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle başlayan firma ruhsatlandırma süreci dental sektöre ne gibi faydalar getirecek, süreç bittiğinde sektörde gerçekleşecek kazanımlar nelerdir?


Yeni düzenlemelerin, diş hekimliğinde kullanılan gerek malzemelerin daha iyi seçilmiş ve kaliteli, gerekse satıcı firma ve ekiplerinin daha bilinçli ve eğitimli olmasını sağlayarak sektör kalitemizi her açıdan yukarıya taşıyacağını düşünüyorum.

Biz firmalar bu süreçte ticari sorumluluk ve yükümlülüklerimiz dışında ek sorumluluklar da üstlendiğimizin bilincindeyiz. Kazanımların tam anlamıyla gerçekleşmesi, kimlik tespiti kolay olmayan ürünleri uygulayacak diş hekimlerimizin de farkındalıklarının sağlanmasıyla olacaktır. Kaliteli ve seçilmiş malzeme, diş hekimlerimizin emeğini boşa çıkarmayacak, kaynak israfını önleyecek ve yapılan işin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.